Evropský fond pro regionální rozvoj, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost