Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Marketing

V rámci tohoto projektu dotovaného z fondů Evropské unie dojde k propagaci firmy GLOBAL SPORT ČUPA, s.r.o. na veletrzích v zahraničí. Propagace bude zajištěna formou realizace veletržního stánku a vytištěním propagačních materiálů. K tomuto účelu je poskytována finanční podpora z fondů EU.

 

Seznam zahraničních veletrhu na kterých bude propagace uplatňována

  • CONECO 2018 Bratislava 11 – 14. 4
  • CONSTRUMA 2019 Budapešť
  • SEEBBE 2019 Bělehrad

Povinná publicita 2018