Hasičská věž JUNIOR

Multifunkční zařízení spojující prvky pro nácvik disciplín požárního sportu, hry Plamen, TFA a venkovní prvky pro zvyšování tělesné zdatnosti:

Požární sport

 • Zařízení umožňuje nácvik výstupu do 2.NP pomocí hákového žebříku se zavěšeným žebříkem nebo se zápichem
 • Technické parametry věže jsou plně v souladu s pravidly požárního sportu

 

Hra Plamen

 • Zařízení obsahuje komponenty pro výuku a nácvik prvků závodu požárnické všestrannosti či požárního útoku s překážkami CTIF, jako jsou znalosti uzlových technik, topografických značek, technických prostředků požární ochrany, hasicích přístrojů apod
 • Zařízení dále umožňuje nácvik překonání překážky po vodorovném laně (ručkování)
 • Všechny komponenty pro nácvik disciplín Hry Plamen jsou technicky i obsahově v souladu se směrnicí hry Plamen

 

TFA

 • Zařízení obsahuje více možností nácviku jednotlivých disciplín TFA jako je výstup po žebříku, vytahování barelů pomocí lana, práce s figurínou apod.

 

Lezecká stěna a prvky pro zvyšování tělesné zdatnosti

 • Lezecká stěna je vybavena řadou chytů pro nácvik lezeckých technik
 • Zařízení je vybaveno prvky pro základní cviky, jako je žebřík, lano, lanový žebřík apod. s možností jejich modifikace

Informace o výrobku

Hasičská tréninková věž

Určená pro nácvik požárního sportu, hry Plamen a TFA
Rozměry prvku 3,6 x 4,4 x 6,2 m, hmotnost sestavy 1850 kg

 

Sestava obsahuje

Od bodu 2. se jedná o volitelné komponenty

 1. Hasičská věž
 2. Sloup pro ručkování s lanem
 3. Lanový žebřík
 4. Šplhací lano
 5. Naučná tabule – technické prostředky, skupiny hořlavých látek
 6. Naučná tabule – značky požární techniky a technických prostředků požární ochrany
 7. Naučná tabule – topografické značky
 8. Uzlový stojan pro nácvik uzlových technik
 9. Psací tabule
 10. Sloupky pro naučné tabule (pár)
 11. Figurína pro nácvik transportu (bez náplně)
 12. Žíněnka pod skluzovou tyč

Materiál

 • Nosná konstrukce – ocelové profily
 • Hasičská stěna, lezecká stěna – protiskluzová vodovzdorná překližka tl. 21 mm
 • Podlaha – protiskluzová vodovzdorná překližka tl. 21 mm
 • Šplhací, ručkovací lano – polypropylen pr. 33 mm
 • Lanový žebřík – lana Herkules pr. 16 mm potažené polyesterovým lanem, plastové příčky
 • Naučné tabule – plast s UV stabilizací
 • Psací tabule – vysokotlaký laminát tl. 6 mm

 

Instalace

Zařízení je určeno do exteriéru. Kotvení prvku se provádí na předem připravenou základovou desku a betonové patky zhotovené dle výkresu základů pomocí závitových tyčí a chemické
malty. Kotevní materiál není součástí výrobku. Dopadová plocha lezecké stěny vyžaduje tlumení účinků pádu dle ČSN EN 12572-2. Tvoří ji pryžová dlažba tl. 110 mm, certifikovaná dle ČSN EN 1177 pro výšku pádu 3 m. Pod hasičskou stěnou s okny musí být vybudovaná zajišťovací poduška. Zajišťovací podušku tvoří jáma hloubky 0,5 m, která je vyplněna 20 cm PUR pěny zasypané 30 cm směsi pilin a písku v poměru 1:1. Na zajišťovací podušku navazuje rozběhová dráha délky 35 m.

 

Bezpečnostní pokyny

Za bezpečný provoz odpovídá provozovatel. Zařízení musí být pravidelně kontrolováno dle návodu na kontrolu a údržbu.

 

Servis

Záruční i pozáruční servis zajišťuje firma GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o.

 

Revize

Na zařízení je nutné provádět jednou ročně technickou revizi. Revizi provádí osoba k tomu oprávněna, s potřebnou kvalifikaci (např. proškolená výrobcem). O této revizi je nutné vést záznam.